Jak rozliczyć pit z małżonkiem?  

Składając zeznanie podatkowe możesz skorzystać z możliwości rozliczenia z pit wspólnie. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie – małżonkowie nie są zmuszenie udawać się do urzędu i rozliczać dwóch osobnych deklaracji. Zanim jednak zyskamy taką możliwość musimy spełnić kilka warunków:

  • Pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Ważne, aby istniała pomiędzy nimi wspólnota majątkowa
  • W przypadku śmierci małżonka, również można skorzystać z tej opcji. Wniosek w tej sprawie może złożyć podatnik który: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego – jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy – jego współmałżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania

deklaracja pit

Wspólne rozliczenie, gdy jeden mieszka poza granicami Polski

Rozliczenie z pit, gdy jeden z małżonków przebywa poza granicami kraju jest jak najbardziej możliwe. Wniosek o wspólne rozliczenie mogą złożyć małżonkowie:

  • Mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konferencji Szwajcarskiej
  • Jeden z nich podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej, drugi zaś ma miejsce zamieszkania do celów podatkowych w innym niż RP państwie członkowskim lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Rozliczając się podpis pod deklaracją może złożyć tylko jeden z małżonków – wniosek pozostanie ważny. Składający powinien jednak pamiętać, że podpisuje się pod rygorem odpowiedzialności w razie braku zgody drugiego małżonka.